Przejdź do treści

Międzynarodowe Centrum Dialogu

O nas
Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wykonującą zadania naukowo-badawcze, dydaktyczne i usługowe w zakresie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego.
Więcej
Publikacje
Pracownicy Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego są autorami publikacji o tematyce prawnej, kulturowej, antropologicznej, religijnej itp.
Więcej
Konferencje
Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego jest organizatorem konferencji naukowych w zakresie obszarów swojej działalności.
Więcej
Kontakt
Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. +48 22 561 89 47 e-mail: mcdmm@uksw.edu.pl
Więcej