II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dialog Międzykulturowy we współczesnym świecie. Dialog pamięci"

Pragnę serdecznie zaprosić na konferencję pt. ?Dialog międzykulturowy we współczesnym świecie. Dialog pamięci?, organizowaną przez Zakład Socjologii Grup Etnicznych i Regionalizmu Instytutu Socjologii UKSW oraz Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW.

Konferecja odbędzie się w dniu 5 listopada 2015 r., o godz. 9.00 na kampusie im. ks. prof. Ryszarda Rumianka, przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Celem konferencji jest pogłębienie socjologicznej refleksji naukowej na temat problemów zbiorowości kulturowych, funkcjonujących w mniej lub bardziej złożonych pod względem kulturowym społeczeństwach. W programie konferencji zaplanowano dwie zasadnicze części, odnoszące się do ogólnej refleksji socjologicznej dotyczącej dialogu międzykulturowego, w tym dialogu pamięci oraz specyfiki dialogów niedokończonych pomiędzy zbiorowościami kulturowymi, etnicznymi, narodowymi w Europie i na świecie.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach