Zeszyt Naukowy nr 3/2015

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA / 7

CZĘŚĆ I OGÓLNA PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA / 9

Grzegorz Abgarowicz

Zarządzanie kryzysowe-nowy standard w zakresie bezpieczeństwa organizacji / 11

Zbigniew Mikołajczyk

E-policjant-narzędzie wykorzystywane według założeń koncepcji ruchomych przestrzeni / 23

Wiesław Chrzanowski

Zapogieganie negatywnym zjawiskom społecznym w działaniach prewencyjnych Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Warszawie / 33

Paweł Biernat

Nowelizacja uregulowań prawnych związanych z ochroną danych osobowych. Nowa rola administratora bezpieczeństwa informacji / 47

Leszek Buller

Zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego / 57

Małogorzata Jagodzińska

Aspekty bezpieczeństwa ekologicznego / 67

Mateusz Dziewięcki

Znaczenie strategii i znajomości terenu podczas walk partyzanckich na przykładzie interwencji zbrojnej wojsk ZSRR w Afganistanie w latach 1979-1989 / 73

Katarzyna Zając

Boje i pobojowiska w czasopismach studentow polskich seminariów duchownych do 1945 roku / 87

Katarzyna Tomaszewska

Czy wiek i niesamodzielność może być w XXI wieku przyczyną wykluczenia społecznego? / 102

Robert Jedrychowski, Piotr Płonka

Bezpieczeństwo i porządek publiczny w siłach zbrojnych RP / 117

Zbigniew Mikołajczyk

Zapobieganie patologii i przestępczości wśród nieletnich w oparciu o założenie koncepcji ruchomych przestrzeni / 133

Kinga Przybyszewska

Problem narkomanii na terenie Miasta Płocka / 142

Irena Saszko

Bezpieczeństwo i losy polaków mieszkających na Ukrainie, podczas "Wielkiej Czystki" (1937-1938). Przetrwali, aby dać świadectwo / 149

Jerzy Zając

Tematyka bezpieczeństwa polskiej tożsamości kulturowej w "Aurorze Serafickiej"- Czasopiśmie Braci Franciszkańskiej z Granby (USA, STAN MASSACHUSETTS) / 175

 

CZĘŚĆ II BEZPIECZEŃSTWO FIRM / 185

Grzegorz Abgarowicz

Ciągłość działania jako atrybut skutecznego osiągania celów organizacji / 187

Paweł Biernat

Ochrona informacji mających znaczenie strategiczne dla firmy jako element zapewniający jej bezpieczeństwo / 200

Leszek Buller

Audyt bezpieczeństwa wewnętrznego firmy jako narzędzie wspomagające bezpieczeństwo / 212

 

LEKSYKON HASEŁ / 221

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach