Zeszyt Naukowy nr 1/2014

Spis treści:

Przedmowa, Eugeniusz Grzeszczak, Wicemarszałek Sejmu RP / 9

I. Wokół dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego

Ks. Henryk Skorowski

Wokół pojęcia dialogu w nauce społecznej Kościoła / 13

O. Leon Dyczewski

Dialog na pograniczu kultur na przykładzie ludności polskiej w Niemczech, Francji, USW, Wielkiej Brytanii / 20

Magdalena Markocka

Lokalność-globalizacja-glokalizacja / 40

Johann Schlosser

Bayern, meine Heimat / 51

Lenka Doležalová

Diaspora jako deteriotarializovaná  imaginární komunita na příkladu rusk? diaspory v Čechách / 73

Ks. Bernard Kołodziej

Kultura śląska w kontekście kultury polskiej / 84

Agnieszka Wołk

Zderzenie kultury miejskiej i wiejskiej / 90

Tomasz Michał Korczyński

Otwarci czy zamknięci? Tożsamość  narodowa polskiej młodzieży. Analiza wyników badań realizowanych w latach 2004-2014  / 98

Ks. Baiju Julian

Christian Ethics: Inter-Religious Perspectves

ks. Jerzy Zając

Praca studentów katolickich seminariów duchownych w Polsce do 1945 r. wobec wyznań, obrządków i kultur / 127

(W poszukiwaniu dialogu)

Ks. Hubert Komorowski

Wielokulturowość i wielowyznaniowość mieszkańców północnego Mazowsza na przełomie XIX i XX wieku / 138

II. Kościół Prawosławny a Kościół Katolicki w Polsce: podobieństwa i różnice nauczania społecznego w kontekście wspólnego przesłania do narodów Polski i Rosji

Ks. Henryk Skorowski

Kościół prawosławny a Kościół katolicki. Nauczanie społeczne / 151

Ks. Andrzej Kuźma

Podstawy społecznego zaangażowania Kościoła w Dokumencie Kościoła Rosyjskiego z 2000 r. / 155

Arkadiusz Wuwer

Podstawy i zasady społecznego zaangażowania Kościoła katolickiego  / 163

Ks. Jerzy Zając

Okołokonkordatowe refleksje / 178

Zbigniew Mikołajczyk

System Bezpieczeństwa Wieloreligijnej Twierdzy Modlin. Prawosławni i katolicy / 189

Ks. bp Jerzy Pańkowski

Naród i patriotyzm w nauczaniu Kościoła Prawosławnego  / 203

Piotr Burgoński

Koncepcja narodu w ujęciu katolickiej nauki społecznej/ 210

Ks. Andrzej Choromański

Kościół prawosławny a Kościół katolicki w Polsce: podobieństwa i różnice nauczania społecznego w kontekście Wspólnego Przesłania do Narodów Polski   i Rosji / 220

Ks. Aleksy Andrejuk

Płaszczyzna współpracy Państwa z Kościołem Prawosławnym / 233

Radosław Zenderowski

Religia i stosunki międzynarodowe / 236

Irena Saszko

Podstawy formacji duchownej młodzieży w świetle nauczania rzymsko-katolickiego i prawosławnego / 245

 

ZałącznikRozmiar
Zeszyt Naukowy 1 2014 MCDMiM UKSW Warszawa.pdf1.31 MB
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach