Gwarancje dla Młodzieży

Miło nam poinformować, iż Minister Pracy i Polityki Społecznej Pan Władysław Kosiniak-Kamysz na podstawie Zarządzenie nr 26 z dnia 24 lipca 2015 r., powołał ks. prof. Henryka Skorowskiego do Zespołu Monitorującego Gwarancje dla Młodzieży.

Podstawowym celem powołania Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży jest zaangażowanie organizacji młodzieżowych i młodzieżowych struktur partnerów społecznych w działania w ramach docierania z ofertą Gwarancji do młodzieży najbardziej oddalonej od rynku pracy. Ponadto, członkowie zespołu będą opiniować działania w ramach Gwarancji dla młodzieży i wypracowywać rekomendacje w tym zakresie.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach