Wieczór poetycko-muzyczny "Człowiek najwyższą wartością"

W dniu 26 maja 2015 r., o godz. 18.00 w Auli Jana Pawła II na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się wyjątkowy i niepowtarzalny wieczór słowno-muzyczny pt. „Człowiek najwyższą wartością” realizowany w oparciu o myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość odbyła się z okazji obchodów Święta UKSW.        

Ksiądz profesor Henryk Skorowski- koordynator MCDMM UKSW, jako organizator tego wydarzenia przywitał przybyłych gości oraz artystów i poprosił o zabranie głosu ks. Rektora prof. Stanisława Dziekońskiego.

Ksiądz Rektor podziękował ks. prof. Skorowskiemu za zorganizowanie wieczoru i nawiązał w swojej wypowiedzi do postaci patrona UKSW Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Myśli Kardynała Wyszyńskiego recytowali aktorzy Julia Mańkowska oraz Mateusz Mikołajczyk.

O stronę muzyczną zadbali:

Zespół wokalny MERITUM pod dyrekcją Emilii Dudkiewicz w składzie:

Anna Krzysztofik- sopran

Marta Dziewanowska-Pachowska - sopran

Emilia Dudkiewicz-alt

o. Radosław Tomczak OFM - tenor

Stanisław Czaj- bas

oraz

Oprawa muzyczna  "YOUNG WARSAW QUARTET" w składzie:

Karolina Bajuk- I skrzypce

Monika Ciura- II skrzypce

Agnieszka Drabarek- altówka

Jakub Lesiak- wiolonczela

 Jakub Kaczmarek-kompozytor

Piękne recytacje wprowadziły wszystkich gości w atmosferę zadumy i pozwoliły na głęboką refleksję.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach