Aksjologiczne wyzwania współczesności

AKSJOLOGICZNE WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

 

SPIS TREŚCI

Wstęp / 7

Henryk Skorowski

Aksjologiczne dylematy współczesności / 9

 

Adam Koperek, Jerzy Koperek

Ochrona prawa do godnego życia w rodzinie warunkiem demokratyzacji życia społecznego w państwie / 34

 

Marek Jawor

Człowiek w żywiole wartości-perspektywa filozofii Józefa Tischnera / 42

 

Jarosław Koral

Godność osoby ludzkiej najważniejszą wartością działalności charytatywnej Kościoła katolickiego / 54

 

Błażej Kmieciak

Paradoksy współczesnej debaty bioetycznej / 64

 

Zofia Szafrańska-Czajka

Status życia ludzkiego w prenatalnej fazie rozwoju. Próba analizy aksjologicznej europejskiego prawa międzynarodowego / 80

 

Jacek Zieliński

Małżeństwo i rodzina w kryzysie (?) / 92

 

Majka Łojko

Praca socjalna-wybrane konteksty aksjologiczne / 114

 

Ewa Zalewska

Organizacyjno-aksjologiczny kontekst więziennictwa i systemów penutencjarnych w Polsce / 127

 

Beata Kosiba

Wybrane zagadnienia z aksjologii sportu. Wychowawcza rola zasady fair play / 146

 

Zdzisława Kobylińska

Aksjologia w budowie społeczeństwa wielokulturowego w świetle katolickiej nauki społecznej / 159

 

Marek Melnyk

Wybór źródeł do aksjologii dialogu polsko-ukkraińskiego / 171

 

Noty biograficzne / 198

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach