Sudan bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia

Spis treści:

MACIEJ ZĄBEK

Sudan. Refleksje na temat podziału państwa i polskich studiów sudanologicznych

MAHMOUD EL-TAYEB

The Post-Meroitic from Kirwan to Present

ELMONTSER ELMOUBARK 

Rock Art in Northern Sudan (social and curtulal contexts)

ALI ELMIRGHANI AHMED, MARIUSZ DRZEWIECKI, PIOTR MALIŃSKI

Polsko - sudański projekt naukowy "Fortece Sudanu". Krajobrazy kulturowe w perspektywie badań archeologicznych i etnologicznych

KAROL PIASECKI

Struktura antropologiczna dawnej Nubii

ANETA CEDRO

Zapomiane klasztory. Odkrywanie chrześcijańskiego dziwdzictwa średniowiecznej Nubii

BOGDAN ŻURAWSKI

Kilka uwag o sztuce i obrządku kościoła nubijskiego na podstawie wykopalisk w Banganarti i Selib

AGATA DEPTUŁA

Materiał epigraficzny z Dolnego Kośioła w Banganariti. Perspektywy badawcze

ANNA BYTYŃ-BUCHAJCZYK

Sudan Północny i Południowy - przyczyny podziału i długa droga do powstania Republiki Sudanu Poludniowego

MARGOT STAŃCZYK-MINKIEWICZ

Gorzkie konsekwencje wolności. Refleksje na temat niepodległości Sudanu Południowego

MACIEJ KURCZ

Sudan na rozdrożu - refleksje etnografa po ogłoszeniu niepodległości przez Sudan Południowy

NAGMELDIN KARAMALLA-GAIBALLA

Darfur, spojrzenie historyczne i społeczne, problemy dostępności zasobów naturalnych, struktura społeczno-etniczna

JAROZŁAW RÓŻAŃSKI

Kościół katolicki w Sudanie w drugiej połowie XX w.

ANNA K. ZAJĄC

Wyznaczniki tożsamości kulturowej ludów Bedża

PIOTR MALIŃSKI

Dahaba  - poszukiwacze samorodków złota w Pustyni Nubijskiej. Funkcjonowanie i organizacja nowej grupy zawodowej w Sudanie

KATARZYNA MEISSNER, PIOTR MALIŃSKI

Kultura własna i kultura "obca" w dzicięcej wizji świata. Analiza twórczości plastycznej dzieci z sudańskiego plemienia Manasir

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach