Curiositá- zjawiska osobliwe w sztuce, literaturze i obyczaju

Spis treści:

Jakub Pokora

Wprowadzenie / 5

Michał Mencfel

Osobliwy czyli jaki? Kategoria niezwykłości w kulturze naukowej, artystycznej i kolekcjonerskiej epoki nowożytnej / 10

Jolanta Czerzniewska

Cabinet, kammera,studiolo. Konstrukcja wiedzy o niezwykłych przedmiotach i sztuce / 26

Antoni Romuald Chodyński

Człowiek w mikrokosmosie rzeczy rzadkich i dziwnych (XIII-XVIII w.) / 50

Barbara Niebelska-Rajca

Maraviglia, novitá, difficoltá. Problemy wczesnonowożytnej estetyki niezwykłości / 66

Justyna Guze

Od ghiribizzo do capriccio - z dziejów pewnego pojęcia artystycznego od Lomazza do Encyklopedii Diderota i d'Alemberta. Próba podsumowania stanu badań / 84

Joanna Sikorska

Między Hanndzaichen i Curipsitá - sygnatura rycin w XV i na początku XVI w. / 96

Joanna A.Tomicka

Curiosité? - Rzecz o interpretacji, interpretacja rzeczy.

Z zagadnień ikonografii i techniki w grafice XVI-XVIII w. / 108

Magdalena Górska

Curiosa i curiositas w emblematyce XVI-XVIII w. / 120

Kamila Kłudkiewicz

Hôtel Drouot et la curiosité- o sprzedaży curiosité na paryskim rynku sztuki w latach 80.XIX w. / 134

Jakub Adamski

Dziwaczna hybryda czy twórcza innowacja?

O problemie hal z poligonalnym chórem zintegrowanym w architekturze gotyckiej / 146

Jolanta Polanowska

Projekt podziemnego ogrodu w pałacu Franciszka Ksawerego Branickiego w Warszawie

- dzieło Szymona Bogumiła Zuga / 160

Anna Wiśnicka

Bajkowy mecenat szalonego króla.

Bawarskie recydencje królewskie pod rządami Ludwika II Wittelsbacha / 182

Karolina Prymlewicz

Smak "na wspak". Dekadencka kolekcja sztuki Gabriela D'Annunzia i jej literackie analogie w tekstach pisarza oraz w powieście Jorisa-Karla Huysmansa / 196

Magdalena Bogusławska

Wyspy szczęśliwe Josipa Broza Tity. Kategoria osobliwości a społeczne praktyki władzy / 214

Dominika Budzanowska

Atopiá greckich filozofów (na wybranych przykładach) / 230

Krzysztof Gombin

Co za widok osobliwy i gorszący..., czyli o kuriozach trybunalskich / 246

Katarzyna Chrudzimska-Uhera

W oparach zakopianiny. Absurd jako koncept życia i twórczości "pkolenia synów" / 256

Michał Janocha

Pieta z Powroźnika czyli osobliwej historii koncept osobliwy / 268

Paweł Drabarczyk

Wizerunek Virgen del Cerro jako symbol andyjskiego baroku hybrydycznego / 278

Izabella Powalska

Dziwy, gusła i upiory. Fantastyka w ilustracji polskiej drugiej połowy XIX w. / 288

Katarzyna Przywoźna-Leśniak

Fajanse z Delft jako zjawisko osobliwe / 203

Agnieszka Bender

Dawne łoża i łóżka- typowe i nietypowe przykłady / 312

Katarzyna Bogacka

Osobliwości insygniów władzy kościelnej.

Przykład pastorału opata Jana Ponętowskiego / 324

Anna Grochala, Ewa Martyna

Dzieje Polski zaklęte w kameach / 334

Aleksandra Janiszewska

Kilka słów o niezwykłości innego-konstuowanie czarnego ciała

w Popiersiu Murzynki Jean-Baptiste Carpeaux / 350

Izabela Kopania

Négres-pies, różnorodność ras ludzkich i imaginacja matki.

O portretach czarnoskórych chorych na piebaldyzm / 358

Urszula Olbromska

Fajka frywolna a nawet nieprzyzwota... Z historii fajki faktów kuriozalnych kilka / 374

Anna Maj

Kraszuarka-niezwykły przedmiot z łazienki i salonu / 394

Dorota Zahel

Dziedzictwo Kunstksamery. Przedmioty osobliwe w zbiorach Muzeum Narodowego

Ziemii Przemyskiej / 400

Izabela Kamińska

Elementy łowieckie kunstkamer- Cabinet de la Licorne w Musée de la Chasse et de la Nature

w Paryżu / 414

Artur Badach

Wyobrażenia delfina i wieloryba w sztuce na ziemiach polskich

od XVI do początku XIX w. / 424

Marta Skwirowska

Curiosidades mexicanas, czyli o osobliwości w sztuce ludowej Meksyku / 442

Indeks osób / 462

 

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach