Spotkanie z Biskupem Kościoła Ewangelickiego Berlina prof. dr hab. Wolfgangem Huberem

We wtorek, 6 listopada 2012 r. w Międzynarodowym Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbyło się spotkanie studyjne z Biskupem Kościoła Ewangelickiego Berlina, Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc prof. dr hab. Wolfgangem Huberem wraz z towarzyszącymi osobami. W spotkaniu uczestniczyła Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Irena Lipowicz, ks. prof. Janusz Balicki, ks. dr Mariusz Chamarczuk. Koordynator Centrum ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski przedstawił działalność jednostki UKSW na rzecz dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. Wymieniono doświadczenia w kwestii: przestrzegania praw człowieka, dialogu międzyreligijnego i wielokulturowości w procesie globalizacji. Wspólne działania i opracowanie tematu od strony naukowej to temat na kolejne spotkanie.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach