Międzynarodowa Konferencja "Dialog międzykulturowy we współczesnym świecie"

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję pt. ?Dialog międzykulturowy we współczesnym świecie?, organizowaną przez Zakład Socjologii Grup Etnicznych i Regionalizmu Instytutu Socjologii UKSW oraz Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, pod honorowym patronatem Wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka, która odbędzie się w dniu 15 października 2014 r. w budynku Auditorium Maximum, na kampusie im. ks. prof. Ryszarda Rumianka, przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Celem konferencji jest pogłębienie socjologicznej refleksji naukowej na temat problemów zbiorowości kulturowych, funkcjonujących w mniej lub bardziej złożonych pod względem kulturowym społeczeństwach. Powyższa refleksja służyć będzie sformułowaniu postulatów dotyczących problematyki kształtowania dialogu międzykulturowego we współczesnym świecie.

W programie konferencji zaplanowano trzy zasadnicze części, odnoszące się do: ogólnej refleksji socjologicznej dotyczącej dialogu międzykulturowego; specyfiki dialogu międzykulturowego pomiędzy zbiorowościami kulturowymi w wybranych państwach Europy i świata oraz problemów zbiorowości kulturowych i regionalnych w Polsce.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach