Struktura

Strukturę Centrum stanowią:

  • Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją
  • Zakład Grup Etnicznych i Regionalizmu, które realizują poszczególne cele i zadania Centrum.

Siedziba Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego mieści się na Uniwersytecie Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach