XXI Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Toruniu

Dnia 4 marca 2014 r. na XXI Międzynarodowym Forum Gospodarczym w Toruniu odbyła się konferencja pt. "Bezpieczeństwo Małych Firm". Organizatorem było Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Zarząd Główny Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie.

MODERATOR:

Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski

otwarcie konferencji

PANEL I

Prof. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst

Czynniki determinujące bezpieczeństwo wewnętrzne- wykład wprowadzający

Jadwiga Zakrzewska

O roli parlamentarzystów w polityce bezpieczeństwa

Płk dr Piotr Potejko

Zagrożenia bezpieczeństwa państwa o ukierunkowaniu gospodarczym

Płk dr Wiesław Chrzanowski

Zwalczanie przestępczości gospodarczej w wojsku

Nadkom. dr Zbigniew Mikołajczyk

Rola Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa małych firm w oparciu o założenia Teorii Ruchomych Przestrzeni

PANEL II

Eksperci z zakresu socjologii i ekonomii:

Dr Leszek Buller

Audyt Bezpieczeństwa Wewnętrznego Firmy jako narzędzie wspomagające bezpieczeństwo

Dr Barbara Lubas

Bezpieczeństwo procesów biznesowych w strategiach małych i średnich przedsiębiorstw

 

Eksperci z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych:

Ppłk mgr Paweł Biernat

Ochrona informacji i danych osobowych jako element zapewniający bezpieczeństwo firmie

 

Eksperci z zakresu zwalczania przestępczoścu, policyjnych działań zapobiegawczych i bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego:

Dr Grzegorz Abgarowicz

Zapewnienie ciągłości działania

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach