Czwarte Obchody Światowego Tygodnia Międzywyznaniowej Harmonii w Polsce

W dniu 9 lutego 2014 r., odbyło się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Auli Jana Pawła II uroczyste zakończenie obchodów  czwartego Światowego Tygodnia Harmonii Międzywyznaniowej organizowanej przez Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, Polską Fundację Sufich im. Dżellaladdina Rumiego oraz Stowarzyszenie im. Jana Karskiego.

W uroczystości udział wzięli ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski ? Koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, Pan Andrzej Saramowicz ?Prezes Polskiej  Fundacji Sufich im. Dżellaladdina Rumiego, Pan Bogdan Białek ?Prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego oraz Karimah Stauch koordynatorka United Religion Initiative Europe, Deepak Naik, działacz United Religion Initiative Europe w Anglii. pracownicy i studenci UKSW oraz przedstawiciele innych religii  / muzułmańskiej oraz żydowskiej/.

Całość uroczystości prowadziła Pani  Iwona Bandych, kierownik Biura Informacji i Promocji UKSW.

Jako pierwszy głos zabrał ks. prof. Henryk Skorowski serdecznie witając przybyłych gości, następnie wygłosił kilka interesujących refleksji dotyczących dialogu międzyreligijnego.

Kolejną osobą, która zabrała głos był Pan Andrzej Saramowicz reprezentujący religię muzułmańską, następnie Pan Bogdan Białek, współprzewodniczący Polskiej Rady Żydów i Chrześcijan.

Przedstawiciele organizacji United Religion Initiative Europe: Karimah Stauch oraz Deepak Naik podzielili się z zebranymi w Auli gośćmi swoimi doświadczeniami w poszerzaniu wzajemnego zrozumienia, szacunku, tolerancji i harmonii między ludźmi różnych wyznań w swoich krajach tj. w Niemczech i w Anglii.

Po części oficjalnej miała miejsce część artystyczna w której wystąpił duet Państwa Mieczysława i Saby Litwińskich. Artyści wykonywali utwory w języku hebrajskim, perskim, łacińskim i polskim przy akompaniamencie fisharmonii oraz skrzypiec. Koncert ten przeniósł nas w świat pięknych dźwięków i melodii krajów bliskiego wschodu.

Kolejną częścią wieczoru był poczęstunek na holu przed Aulą, gdzie uczestnicy mogli spotkać się przy kawie i herbacie oraz wymienić opiniami, uwagami dotyczącymi dialogu międzywyznaniowego oraz swobodnie porozmawiać z ludźmi innego wyznania.

Spotkanie to miało wydźwięk symboliczny. Na holu ustawione były 3 duże okrągłe stoły, przykryte białymi obrusami, a na środku każdego stołu był umieszczony ogromny chleb, pięknie ozdobiony, z napisem HARMONIA., który to znak  odzwierciedlał ducha całego wieczoru.

Dzielenie się chlebem było naprawdę pięknym i wymownym gestem, symbolizującym, że wszyscy niezależnie od wyznania możemy ze sobą w sposób pokojowy dialogować, jak też zasiadać przy jednym stole.

 

 

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach