V Krajowe Spotkanie Księży Regionalistów "Religijność integralnym elementem regionu"

W dniach 10-12 września 2013 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą odbyło się V Krajowe Spotkanie Księży Regionalistów.

Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem ?Religijność integralnym elementem regionu?. Wzięło w nim udział 26 kapłanów oraz współpracujące z nimi osoby z całej Polski, zaangażowane w promocję swych regionów i pomoc w kultywowaniu miejscowych tradycji.

Organizatorem spotkania było Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Regionalizmu UKSW oraz Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, zaś kierownikiem naukowym był Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski.

Pierwszy dzień zjazdu rozpoczął się przyjazdem i zakwaterowaniem w Wyższym Seminarium Duchownym w Lądzie. Po kolacji Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski przywitał uczestników spotkania. Uczestnicy zwiedzili cały kompleks klasztorny. Na zakończenie dnia odbyło się spotkanie integracyjne, które uświetnił koncert organowy.

Drugi dzień pobytu w Lądzie nad Wartą rozpoczął się prezentacją przygotowanych referatów. Zebranych gości przywitał, jak również wprowadził do tematu Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski- Koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W czasie spotkania prelegenci wygłosili kilka referatów. Tematy wystąpień były skoncentrowane na problematyce regionu, ze szczególnym uwzględnieniem regionu konińskiego.

Pierwszy prelegent Ks. dr Janusz Nowiński -  historyk sztuki, adiunkt na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Kustosz Zabytków Dawnego Opactwa w Lądzie, przybliżył rozwój kulturowy subregionu konińskiego.

W kolejnym referacie Dr Dariusz Wesołowski- prorektor Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie podjął zagadnienie Miasta Konina jako przykład wielokulturowej społeczności lokalnej.

Ks. dr Jarosław Wąsowicz- wygłosił wykład o pobycie Księży w obozie przejściowym w Lądzie podczas II wojny światowej.

Ostatni referat dotyczył Księży regionalistów i zaprezentował go Dr Anatol Omelaniuk- honorowy Prezes Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP.

Następnie rozpoczęło się forum dyskusyjne, którego główną tematyką  były elementy regionalne w obrzędach i liturgii. W dyskusji wzięli udział księża z poszczególnych regionów.

O godz. 12.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Józefa Zawitkowskiego. Ksiądz Biskup podczas swojej homilii przypomniał jak piękna jest nasza Polska i jak bardzo ukochał swoją Ojczyznę, także tą małą Ojczyznę Ziemię Łowicką: ?A Ojczyzna moja to ta ziemia droga, gdziem ujrzał słońce i uwierzył w Boga, gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła w polskiej mnie mowie pacierza uczyła? Podczas wspólnej modlitwy Jego Ekscelencja życzył ?aby z Lądu wszyscy wrócili spokojni, bo wie Ojciec niebieski czego nam potrzeba i za wzrok skierowany na ptaki niebieskie, na lilie polne i za świadectwo umiłowania swojej małej łowickiej ojczyzny.?

Po mszy św. rozpoczął się uroczysty obiad wszystkich uczestników Zjazdu.

Druga połowa dnia została przeznaczona na zwiedzanie Domu Pracy Twórczej w Ciążeniu, który jest własnością Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Znajdują się tu jedne z największych zbiorów literatury masońskiej w Europie. Po wizycie w Ciążeniu grupa księży Regionalistów udała się do Bieniszewa gdzie znajduje się Erem Pięciu Braci Męczenników. Wspólnota Regionalistów zwiedziła klasztor i zabytkowy kościół, po czym uczestniczyła w nieszporach odprawianych przez miejscowych pustelników.

Ostatnim punktem dnia była uroczysta kolacja pożegnalna, podczas której ks. prof. Henryk Skorowski podziękował wszystkim uczestnikom Spotkania za aktywny udział i zaprosił wszystkich do uczestniczenia  w VI Spotkaniu Księży Regionalistów, planowany w 2014 r.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach