Konferencja Naukowa: Wpływ transformacji na rozwój regionu konińskiego

Dnia 11 maja 2013 roku w Wyższej Szkole Kadr Menedźerskich w Koninie odbyła się Konferencja Naukowa pt.: "Wpływ transformacji na rozwój regionu konińskiego".

Organizatorami była Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie Wydział Administracji oraz Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie.

Celem konferencji było ukazanie roli samorządu w procesie upodmiotowienia społeczności lokalnej na przykładzie miasta Konina oraz subregioniu konińskiego. W poszczególnych referatach podjęte zostały zagadnienia regionalizmu oraz procesy intelektualnego, kulturowego i ekonomicznego rozwoju Ziemi Konińskiej w kontekście rozwoju przemysłowego i społecznego.

Komitet naukowy konferencji:

Ks. prof. dr hab. Henryk SKOROWSKI,
ks. prof. dr hab. Jarosław KORAL,
ks. prof. AP dr hab. Stanisław ŁUPIŃSKI,
 dr inż. Wojciech CHOMICZ,
dr Błażej BALEWSKI,
dr Mariusz CZYŻAK,
ks. dr Janusz NOWIŃSKI,
dr Tomasz SZAFONI,
dr Dariusz T. WESOŁOWSKI

Tytuły wystąpień:

Samorząd szansą upodmiotowienia społeczności lokalnej (subregion koniński) ? ks. prof. dr hab. Henryk SKOROWSKI, socjolog, regionalista, koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Intelektualne i kulturowe oblicze miasta Konina ? dr Dariusz T. WESOŁOWSKI, socjolog, dziekan Wydziału Administracji i prorektor Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie         

Rozwój kulturowy subregionu konińskiego ? ks. dr Janusz NOWIŃSKI, historyk sztuki, adiunkt na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Kustosz Zabytków Dawnego Opactwa w Lądzie

Rozwój ekonomiczny i gospodarczy ? mgr inż. Edward BRZĘCZEK, zastępca wójta gminy Stare Miasto, wcześniej: wojewoda koniński (1981-1986), radca handlowy Ambasady Rzeczypospolitej w Moskwie, dyrektor Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli  

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach