Antropologia Stosowana

 

SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE - Maciej Ząbek

MACIEJ ZĄBEK

Wprowadzenie. Problemy ze stosowaniem antropologii

I

ANNA MALEWSKA-SZAŁYGIN

Antropologia i polityka - zastosowanie czy uwikłanie

KAROL PIASECKI

Zastosowania antropologii fizycznej

VERONIKA BELIAEVA-SACZUK

Etnologia na usługach państwa i ideologii. Przykład ZSRR

JAROSŁAW RÓŻAŃSKI

Działalność misyjna a antropologiczna

KATARZYNA WASZCZYŃSKA

Zbiory, kolekcje, muzea regionalne - etnolog/antropolog

a warsztat muzealnika

II

MACIEJ ZĄBEK

Antropolog w służbie publicznej

LECH MRÓZ

Antropologia w działaniu czy antropologia współpracująca.

Przypadek Romów .

6 Spis trci

KRZYSZTOF BRAUN

Etnologia i antropologia kulturowa dla samorządu

RYSZARD VORBRICH

Dyskurs rozwojowy - między perspektywą kolonialną

a neokolonialną

ANDRZEJ PERZANOWSKI

Antropologia i psychiatra: społeczny wymiar deinstytucjanalizacji

opieki psychiatrycznej

MAGDALENA GRABOWSKA, AGNIESZKA KOŚCIAŃSKA

Antropologia stosowana i zaangażowana wobec dyskryminacji

ze względu na płeć i seksualność

III

MACIEJ ZĄBEK

Antropologia w biznesie i przemyśle

KACPER ŚWIERK

Biaprospekcja, biopiracrwo i wiedza tubylcza.

Przykłady z Ameryki Łacińskiej .

HUBERT WIERCIŃSKI

Stosowana antropologia medyczna, czyli co. antrapalag

może dać lekarzowi

TOMASZ RAKOWSKI

Antropologia medyczna jaka stosowana nauka humanistyczna.

Załażenia, cele, praktyki

MAREK ARPAD KOWALSKI

Antropologia w dziennikarstwie

POSŁOWIE - Maciej Ząbek

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach