Obywatelstwo na progu XXI wieku. Konteksty prawne i kulturowe

 

SPIS TREŚCI:

SŁOWO WSTĘPNE - Ernest Zienkiewicz

WPROWADZENIE - Maciej Ząbek

 

CZĘŚĆ I

WYMIARY OBYWATELSTWA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

ZOFIA SOKOLEWICZ

Paradoksy obywatelstwa: wolność wobec równości i tożsamości

JACEK RACIBORSKI

Obywatelstwo jako tożsamość jednostki i jako wezwanie

do partycypacji

JACEK JAGIELSKI

Obywatelstwo w wymiarze prawnym

ZDZISŁAW GALICKI

Rozwój międzynarodowych standardów dotyczących obywatelstwa

na przełomie XXi XXIwieku

JAROSŁAW RÓŻAŃSKI

Być "obywatelem" w Kościele katolickim.

Priorytet tożsamości duchowej nad jurydyczną

 

CZĘŚĆ II

OBYWATELSTWO W  KONTEKŚCIE REGIONALNYM, KRAJOWYM I LOKALNYM

ANNA MALEWSKA-SZAŁYGIN

Obywatelstwo po góralsku

AGATA EWERTYŃSKA

Ewolucja polskiego prawa o obywatelstwie

Spis treści

SŁAWOMIR ŁODZIŃSKI

Obywatelstwo i tożsamość mniejszości narodowej.

Przykład dwujęzycznych, polsko-niemieckich, nazw miejscowości

w województwie opolskim

KAMILA DĄBROWSKA

Kontrowersyjne obywatelstwo. Narracje o wykluczeniu

JAN BALICKI

Obywatelstwo z perspektywy społeczno-etycznej.

Przypadek Wielkiej Brytanii

MUSTAFA SWITAT

Kwestia obywatelstwa i przypadki bezpaństwowości

w krajach Rady Współpracy Zatoki Arabskiej/Perskiej

RYSZARD VORBRICH

Kwestia tubylcza a status obywatela w Kamerunie

MACIEJ ZĄBEK

Naród i obywatelstwo w podzielonym Sudanie

 

CZĘŚĆIII

OBYWATELSTWO A STATUS UCHODŹCY

NATALIA BLOCH

Wyobrażony status uchodźcy i niechciane obywatelstwo.

Dekonstrukcja naturalizacji jako zwieńczenia integracji

na przykładzie diaspory tybetańskiej w Indiach

IZABELA CZERNIEJEWSKA, KATARZYNA KOŚĆ-RYŻKO

Złudny status - status uchodźcy. Wpływ zastanych regulacji prawnych

na ludzkie losy na przykładzie uchodźców w Polsce

MAGDALENA FRĄTCZAK-OBOJSKA

Uchodźcy czy nowi obywatele?

Status prawny a kwestia tożsamości argentyńskich emigrantów

politycznych w Hiszpanii

MAGDALENA KRYSIŃSKA-KAŁUŻNA

Rio Grande - znikający punkt

POSŁOWIE - Maciej Ząbek

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach