Konferencja "Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji europejskiej"

Dnia 19 lutego 2013 r. w Senacie RP odbyła się konferencja "Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji europejskiej?" zorganizowana z inicjatywy Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego i Zespołu Senatorów Województwa Śląskiego we współpracy z Międzynarodowym Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Radą Krajową Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP.

Słowo wprowadzające - Marszałek Senatu ? Bogdan Borusewicz

1. Cele konferencji ? Andrzej Grzyb, Kazimierz Kleina

2. Regionalizm XXI wieku- ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski

3. Małe ojczyzny w globalnym świecie w kontekście zanikających zależności

przestrzennych ? dr Longina Strumska ? Cylwik

4. Regionalizm w Polsce. Genealogia ? fazy rozwoju ? perspektywy ? dr Edward Chudziński

5. Stowarzyszeniowy ruch regionalistyczny w Polsce ? dr Anatol Jan Omelaniuk

6. Regionalizm ? czynniki jego żywotności ? prof. dr hab. Józef Borzyszkowski

7. Górny Śląsk. Tożsamość regionalna, regionalizm i nurt europejski ? dr Maria Lipok- Bierwiaczonek

8. Integracyjna rola ruchu regionalnego na Ziemiach Zachodnich (odzyskanych).

Kultura regionalna ? dr hab. Stefan Bednarek

9. O potrzebie edukacji regionalnej ? mgr Ewa Maria Repsch

10. Dyskusja

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach