Konferencja "Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji europejskiej"

Dnia 19 lutego 2013 r. w Senacie RP odbyła się konferencja "Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji europejskiej?" zorganizowana z inicjatywy Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego i Zespołu Senatorów Województwa Śląskiego we współpracy z Międzynarodowym Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Radą Krajową Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP.

Słowo wprowadzające - Marszałek Senatu – Bogdan Borusewicz

1. Cele konferencji – Andrzej Grzyb, Kazimierz Kleina

2. Regionalizm XXI wieku- ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski

3. Małe ojczyzny w globalnym świecie w kontekście zanikających zależności

przestrzennych – dr Longina Strumska – Cylwik

4. Regionalizm w Polsce. Genealogia – fazy rozwoju – perspektywy – dr Edward Chudziński

5. Stowarzyszeniowy ruch regionalistyczny w Polsce – dr Anatol Jan Omelaniuk

6. Regionalizm – czynniki jego żywotności – prof. dr hab. Józef Borzyszkowski

7. Górny Śląsk. Tożsamość regionalna, regionalizm i nurt europejski – dr Maria Lipok- Bierwiaczonek

8. Integracyjna rola ruchu regionalnego na Ziemiach Zachodnich (odzyskanych).

Kultura regionalna – dr hab. Stefan Bednarek

9. O potrzebie edukacji regionalnej – mgr Ewa Maria Repsch

10. Dyskusja

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach