Kontakt

Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
Tel: 022/ 561 89 47
e-mail: mcdmm@uksw.edu.pl

Koordynator
Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
e-mail: skorowski@uksw.edu.pl

Kierownik Biura
Mgr Mirosława Bławdziewicz
e-mail: m.blawdziewicz@uksw.edu.pl
tel.: 22 561 89 47 wew. 347

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach