?Mówiąc Ojczyzna? - kształtowanie polskiej tożsamości -wychowanie patriotyczne ? edukacja kulturalna. Drohiczyn

W dniach 19 ? 21 września w Drohiczynie odbywało się IV Krajowe Spotkanie Księży Regionalistów.

Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem ?Mówiąc Ojczyzna? - kształtowanie polskiej tożsamości -wychowanie patriotyczne ? edukacja kulturalna. Wzięło w nim udział 27 kapłanów oraz współpracujące z nimi osoby z całej Polski, zaangażowane w promocję swych regionów i pomoc w kultywowaniu miejscowych tradycji.

Organizatorem sesji było Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Zakład Regionalizmu UKSW oraz Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, zaś kierownikiem naukowym: ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, były rektor UKSW.

Współorganizatorem spotkania był dr Tadeusz Samborski - prezes Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP oraz Anatol Omelaniuk - Honorowy prezes Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych, który przypomniał historią dotychczasowych spotkań regionalistów, odbywających się najpierw zarówno w ramach struktur lokalnych i po, raz czwarty mających charakter ogólnopolski.
Biskup drohiczyński Antoni Dydycz, zabierając głos ukazał, że regionalizm, posiada swój źródłosłów w łacińskim słowach : ?król? i ? królestwo?.
Zebrani obejrzeli także zamyślenia o ojczyźnie, zawarte w filmie redaktora Macieja Woźniakowicza pt: ? Jan Paweł II ? Apostoł Bożego Miłosierdzia?. Wysłuchali także referatów na temat nowej edukacji patriotycznej, ks. prof. dr hab. Henryka Skorowskiego.
Przybliżono też kulturę trzech regionów Polski. O Podkarpaciu mówił ks. dr Jan Cebulak, o Kaszubach - prof. dr hab. Józef Borzyszkowski z Uniwersytetu Gdańskiego, zaś o Podlasiu gospodarz miejsca - ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski ? rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie i profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

   

   

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach