Hanza w Kołobrzegu i na Pomorzu

O dziedzictwie historycznym i kulturowym Hanzy oraz jej roli w tworzeniu szlaku kupieckiego na Pomorzu i w Kołobrzegu dyskutowali uczestnicy konferencji popularnonaukowej Hanza Wczoraj-Dziś-Jutro, która odbyła się w sali plafonowej Muzeum Oręża Polskiego 25 maja 2012r w ramach uroczystości Dni Kołobrzegu i 10. spotkania Polskich Miast Hanzeatyckich. Prelegenci: prof dr hab Radosław Gaziński i prof dr hab Marian Rębkowski z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ks.prof dr hab Henryk Skorowski - rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i ks prof Mariusz Chamarczuk, oraz zgromadzeni słuchacze byli również świadkami podpisania Porozumienia Współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszynskiego a Muzeum Oręża Polskiego.

 Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz popularyzacji historii Polski i wiedzy o dziedzictwie kulturowym Pomorza Zachodniego, przedstawiciele obu instytucji zawarli porozumienie, której pierwszym rezultatem była wspólnie organizowana konferencja. Gości przywitali również przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych: Anna Mieczkowska- Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Tomasz Tamborski - Starosta Kołobrzeski oraz Janusz Gromek - Prezydent Miasta i Jerzy Wolski - Wiceprezydent Kołobrzegu.

Po sesji naukowej, mieliśmy wyjątkową i niepowtarzalną okazję uczestniczyć w podróży przez historię miasta. Po wystawie Dzieje Kołobrzegu oprowadzał jej współtwórca - prof Marian Rębkowski, który z pasją i wielkimi emocjami referował źródła pochodzenia oraz okoliczności odkrycia artefaktów świadczących o dziejach miasta, a dzisiaj znajdujących się na wystawie głównej Muzeum.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach