Muzyczno-poetyckie spotkania z Niepodległą pt. "Z beliniacką piosenką"

W dniu 23 września 2019 r., o godz. 18.00 w Auli Jana Pawła II na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się wydarzenie artystyczne z cyklu “Muzyczno-poetyckie spotkania z Niepodległą” zatytułowane „Z beliniacką piosenką”.

Uroczystość rozpoczął ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski- Koordynator MCDMM, witając przybyłych gości i swoim słowem wprowadził nas w tematykę koncertu.

„Beliniackie piosenki” stanowiące główny motyw oprawy muzycznej wydarzenia artystycznego przeplatane były niezwykle barwnymi wspomnieniami gen. Józefa Smoleńskiego ps. "Kolec" zaczerpniętymi z artykułu "Z beliniacką piosenką".W sposób humorystyczny autor przedstawił w nim opis śpiewnika beliniackiego ukazując również rolę, jaką piosenka odgrywała w codziennym życiu żołnierzy Legionów Polskich.

W koncercie zabrzmiały przywołane w tych wspomnieniach piosenki specjalnie zaaranżowane na to wydarzenie, a wykonane przez Piotra Rafałko – tenor, Roberta Szpręgla – baryton i Jana Kierdelewicza – bas, wybitnych  artystów scen Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Opery Kameralnej i Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Niemal wszystkie postacie bohaterów wspomnień zostały przywołane na portretach namalowanych przez  głównego pomysłodawcę i autora scenariusza Piotra Rafałko w ramach projektu “Sto portretów legionistów na 100-lecie odzyskania niepodległości”. Wybrane  zaś portrety zostały zaprezentowane na Auli, jako element tego niezwykłego widowiska słowno-muzycznego.

Kto w ten jesienny wieczór wybrał się na UKSW na pierwsze wydarzenie z cyklu “Muzyczno-poetyckie spotkania z Niepodległą” nie żałował.

Mistrzowskie wykonanie piosenek legionowych przy znakomitym  akompaniamencie Małgorzaty Piszek – fortepian, Tadeusza Melona – skrzypce i Ostapa Popovicha – trąbka zachwyciło publiczność dynamiką i oryginalnym brzmieniem dźwięków oraz niezwykle wysokim poziomem artystycznym.

Publiczność podziękowała gromkimi brawami artystom oraz reżyserowi ks. dr Krzysztofowi Niegowskiemu za chwile prawdziwych wzruszeń i głębokich przeżyć duchowych, jakich mogli doznać tego wieczoru.

Widowisko współorganizowały:

-Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

-Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru “Wiwat”.

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach