Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Migracje do Unii Europejskiej. Wyzwania polityczne, prawne i społeczno-kulturowe

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Migracje do Unii Europejskiej. Wyzwania polityczne, prawne i społeczno-kulturowe, która inauguruje powołanie Interdyscyplinarnej Sieci Badań nad Migracją przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Konferencja odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. (wtorek) na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, bud.23, sala 201.

Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW jest współorganizatorem konferencji.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach