?Papież zza żelaznej kurtyny? ? Kraków, Budapeszt, 9?12 października 2018

Konferencja była wspólnym dziełem Instytutu Pamięci Narodowej i węgierskiego Komitetu Pamięci Narodowej (Nemzeti Emlékezet Bizottság). Podczas ceremonii otwarcia ostatniego dnia obrad przemawiał przewodniczący węgierskiego Zgromadzenia Narodowego dr László Kövér. Przypomniał, że Jan Paweł II przez cały swój pontyfikat bywał obiektem medialnych ataków na świecie. ? To on, nazywając kulturę śmierci, bronił życia ? zaznaczył przewodniczący parlamentu Węgier.

Obrady ostatniego dnia konferencji skupione były wokół pontyfikatu Jana Pawła II oraz jego znaczenia. Referaty przedstawione przez mówców poświęcono m.in. reakcjom węgierskiego parlamentu na wieść o wyborze papieża, czy współpracy komunistycznych wywiadów i partii w czasie zamachu na Jana Pawła II.

W czasie wizyty w Budapeszcie delegacja IPN złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą powstanie węgierskie 1956 r.

12 października 2018 r.
O PONTYFIKACIE JANA PAWŁA II I JEGO ZNACZENIU PROBLEMOWO

9.00 ? otwarcie konferencji

 • Przewodniczący Parlamentu Węgier dr László Kövér
 • Prezes IPN dr Jarosław Szarek
 • Prezes NEB  dr hab. Réka Földváryné Kiss

9.30 ? Panel I (moderacja dr hab. Réka Földváryné Kiss, NEB)

 • dr András Veres biskup diecezji Győr, przewodniczący Konferencji Episkopatu Węgier, Kościół pod przewodnictwem papieża Jana Pawła II
 • ks. dr Tamás Tóth (Konferencja Episkopatu Węgier), Kościół katolicki na Węgrzech w latach 1945?1989
 • dr Attila Viktor Soós (NEB), Reakcje węgierskiej partii komunistycznej na wybór Jana Pawła II

10.30 ? przerwa na kawę

11.00 ? Panel II (moderacja dr hab. Csaba Szabó, Węgierskie Archiwum Narodowe)

 • ks. dr Andrzej Dobrzyński (Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie), Sobór Watykański II ? klucz do zrozumienia relacji Jana Pawła II z krajami komunistycznymi
 • prof. Igor Hałagida (IPN Oddział w Gdańsku / Uniwersytet Gdański), Stosunek Jana Pawła II do Kościołów wschodnich
 • ks. prof. Henryk Skorowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Wolność i prawa człowieka w nauczaniu Jana Pawła II
 • ks. prof. Andrzej Zwoliński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Filozofia polityki i ekonomia ? encykliki społeczne Jana Pawła II jako zaprzeczenie socjalizmu

12.20 ? przerwa obiadowa

13.30 ? Panel III (moderacja dr Michał Wenklar, IPN Oddział w Krakowie)

 • dr Łukasz Kamiński (Uniwersytet Wrocławski), Jan Paweł II wobec Solidarności
 • dr Władysław Bułhak (IPN w Warszawie), Współpraca służb wywiadowczych krajów bloku sowieckiego przeciwko Kościołowi katolickiemu w okresie pontyfikatu Jana Pawła II
 • prok. Michał Skwara (IPN Oddział w Katowicach), ?Ślad bułgarski? i służby specjalne państw komunistycznych a zamach na Jana Pawła II
 • dr hab. Paweł Skibiński (Uniwersytet Warszawski, Centrum Myśli Jana Pawła II), Jan Paweł II a upadek muru berlińskiego i rozpad Związku Sowieckiego

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach