Międzynarodowa Konferencja Naukowa 12-13.03.2018 r.

W dniach 12-13 marca 2018 w Auli im. Roberta Schumana przy ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, upamiętniająca 100. rocznicę zakończenia I Wojny Światowej oraz odzyskania przez Polskę niepodległości. Konferencja, zatytułowana Historical, legal, political and ethical aspects of contemporary military and non-military conflicts, organizowana została przez Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz z Akademię Wojskową Stanów Zjednoczonych w West Point.

 

Konferencja miała charakter interdyscyplinarnego sympozjum naukowego, dotyczącego szeregu zagadnień związanych w współczesnymi konfliktami zbrojnymi, ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektów etycznych oraz prawnych. Udział w debacie wzięło 24 badaczy z 11 krajów. Akademię Wojskową Stanów Zjednoczonych w West Point reprezentowała kilkuosobowa grupa wykładowców oraz studentów tej uczelni, pod przewodnictwem płk. prof. Davida Barnesa, Wice-dziekana Wydziału Języka Angielskiego i Filozofii USMA.

 

Po zakończeniu konferencji jej zagraniczni uczestnicy zapoznali się z ekspozycjami Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce oraz Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach