Debata pt. "Stosunek Europy. Rola Polski i polskiego Kościoła"

Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski brał udział w debacie pt. "Stosunek Europy. Rola Polski i polskiego Kościoła", która odbyła się 24 października 2017 r., w siedzibie Fudancji im. Stefana Batorego.

Debata odbyła się w ramach cyklu spotkań Dziedziniec Dialogu.

Dziedziniec Dialogu jest elementem odbywającego się w różnych miastach europejskich od 2011 r. cyklu spotkań ?Dziedziniec Pogan?, organizowanego przez Papieską Radę ds. Kultury. Gościł on już w takich miastach jak Paryż, Barcelona, Sztokholm czy Asyż, za każdym razem wywołując niezwykle pozytywne komentarze i reakcje. ?Dziedziniec? jest pomyślany jako przestrzeń dialogu wierzących z ateistami, agnostykami i obojętnymi religijnie. Inicjatorem tych spotkań był Benedykt XVI, który w ten sposób kontynuował nauczanie św. Jana Pawła II.

Polska wersja ?Dziedzińca? koncentruje się głównie na zagadnieniach dialogu i porozumienia, mającego w Polsce bogate tradycje od czasów wielokulturowej i wieloreligijnej I Rzeczpospolitej, aż po doświadczenia ?Solidarności?. Stwierdzamy bowiem, że we współczesnej sytuacji społeczno-politycznej, naznaczonej ostrymi podziałami politycznymi i ideowymi, potrzebne jest poszukiwanie pozytywnego potencjału tkwiącego w dialogu i porozumieniu. Trwałe więzi społeczne buduje się bowiem zawsze na tym co łączy, a nie co dzieli.

Celem projektu jest umożliwienie wszystkim stronom dialogu przedstawienia swoich stanowisk,  które prowadzić ma do zrozumienia wzajemnych racji w najważniejszych problemach dziedziny kultury, nauki i spraw społecznych i wspólnego odkrywania prawdy o otaczającej nas rzeczywistości.

Polska edycja ?Dziedzińca Dialogu? została wyróżniona za wysoki poziom merytoryczny, rozmach oraz skuteczność budowania porozumienia społecznego.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach