Międzynarodowa Konferencja Naukowa ?Kościół katolicki w procesie dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego?, Rzym, 11-12 października 2017 roku

Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji UWM

Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW

Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza

mają zaszczyt zaprosić do udziału

w

Konferencji Naukowej ?Kościół katolicki w procesie dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego?

 

Rzym 11 - 12 PAŹDIERNIKA 2017

 

            Międzynarodowa Konferencja Naukowa ?Kościół katolicki w procesie dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego?, organizowana jest w ramach obchodów trzydziestej rocznicy ogłoszenia deklaracji o pojednaniu między Polskami i Ukraińcami. Wydarzenia te miały miejsce w Rzymie: 8 października 1987 r. w Papieskim Kolegium Polskim i 17 października w Kolegium Ukraińskim św. Jozafata.  

PROGRAM

 

WTOREK

10 października 2017 r.

miejsce: Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie (Pontificum Institutum Studiorum Ecclesiasticorum), Piazza B. Cairoli 117, 00186 ROMA

Rozpoczęcie obrad

godz. 10:00

Hieronim Fokciński SJ, Dyrektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych

dr hab. Marek Melnyk, prof. UWM

1. Hieronim Fokciński SJ, Dyrektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych

2. Prof. dr hab. Roman Drozd - ?Społeczność ukraińska w Polsce w procesie pojednania polsko-ukraińskiego?

3. Mgr Jacek Borkowicz - ?Przewodnik Katolicki? - ?Ukraińcy Unici po co potrzebni kościołowi, po co potrzebni Polsce? Rys historyczny?

Przerwa

13:00 - 16:00

4. Dr Ewa Rybałt - Instytut Kulturoznawstwa UMCS - ?Rzym - topografia spotkania?

5. Ks. dr Jerzy Zając - ?Pojednanie polsko-ukraińskie w prasie katolickiej okresu międzywojennego?

6. Dr Olga Kich - Katedra Ukrainoznawstwa UJ, ?Cmentarze miejscem pamięci i pojednania polsko-ukraińskiego?

7. Dr Elżbieta Gronek, Katedra Ukrainoznawstwa UJ, ?Sztuka religijna w procesie zbliżenia kulturowego Polaków i Ukraińców?

8. Mgr inż. Sławomir Gromadzki, UWM - ?"Majowe? wołanie o pojednanie, przy przydrożnej kapliczce, w miejscu męczeństwa mieszkańców wsi Gromadzyn Stary 1944 roku?

 

ŚRODA

11 października 2017 r.

miejsce: Ukraińskie Papieskie Wielkie Seminarium Św. Jozafata w Rzymie (Pontificio Collegio di San Giosafat Ucraino), Passeggiata Del Gianicolo 7 - 00165 ROMA

10:30 Msza Św. celebrowana przez Ojca Świętego Franciszka z okazji 100lecia Kongregacji Kościołów Wschodnich

Sesja druga

15:00 - 19:00

1. Dr hab. Marek Melnyk, prof. UWM, ?Polacy i Ukraińcy pojednani Ewangelią (Wartości chrześcijańskie w procesie dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego)?

2. Ks. dr Stefan Batruch - ?Paradygmat chrztu podstawią pojednania polsko-ukraińskiego?

3. Dr hab. Zdzisława Kobylińska - ?Humanizm transcendentalny św. Jana Pawła II u podstaw pojednania polsko-ukraińskiego?

4. Ks. protojerej Artur Masłej - ?Rola Kościóła katolickiego w procesie dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego na Warmii i Mazurach?

5. Dr Ryszard Podgórski ?Aksjologia Jana Pawła II w procesie pojednania narodów?

6. Dr Norbert Morawiec, Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie - ?Kościół prawosławny i pojednanie polsko-ukraińskie?

7. Mgr lic. Janusz Ruciński - doktorant Katedra Nauk o Rodzinie, Wydział Teologii UWM, ?Znaczenie wartości wypływających z pojednania polsko-ukraińskiego ukazywane w katolickich mediach?

 

CZWARTEK

12 października 2017

Od godz. 12:00

Dyskusja

Podsumowanie

Zakończenie Konferencji

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach