Konferencja Naukowa: Sudan - bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia

SEKCJA MISJOLOGII WT UKSW

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO I MIĘDZYRELIGIJNEGO UKSW

INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ UW

INSTYTUT FOR FAMILY AND COMMUNITY DEVELOPMENT - SUDAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Serdecznie zapraszają na Konferencję Naukową

SUDAN-BOGACTWO KULTUR I WEWNĘTRZNE NAPIĘCIA

Konferencja odbędzie się dnia 16 października 2012 r.
w godz. 9.00-18.00

na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3, blok 23
(Wydział Nauk Historycznych i Społecznych), sala 108

PROGRAM KONFERENCJI

09.00-11.30

 • Prof. UW dr hab. Maciej Ząbek (UW), Sudan i polskie studia sudanologiczne
 • Prof. dr hab. Jacek Knopek (UMK), Z dziejów kontaktów polsko-sudańskich
 • Dr Mahmoud El-Tayeb (UW), The Post-Merotic from Kirwan to Present
 • Elmontaser Elmoubark, Rock Art in Northern Sudan (social and cultural contexts)
 • Dr Ali Elmirghani Ahmed, Mariusz Drzewiecki, dr Piotr Maliński (UAM), ?Fortece Sudanu?. Bogactwo dziedzictwa kulturowego Sudanu w świetle badań archeologicznych i etnologicznych


12.00-13.30

 • Prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski (UW), Zmiany społeczno-polityczne w Makurii w czasie episkopatu Georgiosa Dongolańskiego w drugiej połowie XI wieku
 • Dr Bogdan Żurawski (PAN), Kilka uwag o sztuce i obrządku kościoła nubijskiego (VII-XIV wiek) na podstawie wykopalisk w Banganarti i Selib
 • Dr Magdalena Łaptaś (UKSW), Apostołowie: Piotr, Andrzej i Jan w malarstwie nubijskim
 • Agata Deptuła (UW), Materiał epigraficzny z Dolnego Kościoła w Banganarti, perspektywy badań
 • Prof. UKSW dr hab. Jarosław Różański (UKSW), Kościół katolicki w Sudanie współczesnym

13.30-15.00

 • Prof. dr hab. Karol Piasecki (US), Ludność dawnej Nubii
 • Prof. UJ dr hab. Robert Kłosowicz (UJ), Republika Sudanu jako czołowe państwo upadłe w rankingu Failed States Index
 • Dr Margot Stańczyk-Minkiewicz, Gorzkie konsekwencje wolności - refleksje na temat niepodległość Sudanu Południowego
 • Dr Maciej Kurcz (UŚ), Sudan na rozdrożu - refleksje etnografa po ogłoszeniu niepodległości przez Sudan Południowy
 • Jędrzej Czerep, Polityka i mistyka w Południowym Sudanie - język sacrum jako przekaźnik projektów politycznych


15.30-18.00

 • Nagmeldin Karamalla-Gaiballa, Przyrodnicze uwarunkowania konfliktu w zachodniosudańskim regionie Darfur
 • Dr Anna Krystyna Zając, Wyznaczniki tożsamości kulturowej ludów Bedża w Sudanie
 • Dr Piotr Maliński (UAM), Dahaba - poszukiwacze samorodków złota z Pustyni Nubijskiej. Organizacja i funkcjonowanie nowej grupy zawodowej w Sudanie
 • Dr Piotr Maliński, mgr, Katarzyna Meissner, Kultura własna i kultura ?obca? w dziecięcej wizji świata. Analiza twórczości plastycznej dzieci z sudańskiego plemienia Manasir
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach