Nagroda Feniks 2016

Z wielką radością informuję, że Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznało Międzynarodowemu Centrum Dialogu Międzykulturowemu i Międzyreligijnemu UKSW nagrodę "Mały Feniks 2016" za popularyzację idei dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego w środkach masowego przekazu, realizację programów telewizyjnych i radiowych, prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, obrony praw człowieka, nauczania Katolickiej Nauki Społecznej, wychowania do patriotyzmu.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 9 kwietnia 2016 r. o godz. 19.30 w Bazylice Serca Jezusowego  w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 53, podczas uroczystego koncertu Orkiestry Polskiej Opery Kameralnej.

,

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach