Współpracujemy z:

1. Stowarzyszenie "Integracja i Współpraca"

Stowarzyszenie zostało założone w Toruniu (maj 2000 r.). Kontynuuje tradycje organizacji konferencji gospodarczych, zainicjowanych przez Stowarzyszenie FORUM POLSKA - ZACHÓD, odbywających się w Międzyzdrojach, w latach 1996 - 2000 r. Od 2001 r. spotkania ludzi gospodarki, polityki, nauki i kultury odbywają się w Ciechocinku.

Kolejne edycje Forum Gospodarczego w Ciechocinku (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 r.) zgromadziły wielu wybitnych gości. Wśród nich byli: Premierzy, Ministrowie Rządu, Prezesi Agencji Rządowych oraz menadżerowie dużych spółek giełdowych, banków, liderzy samorządowi, naukowcy.

Zarówno w marcu 2005 r. jak i w kwietniu 2006 r. w naszej konferencji wzięło udział ok. 800 gości z kraju i zagranicy.

2. Stowarzyszenie "Rolnicy Rolnikom"

3. Zrzeszenie "Kaszubsko - Pomorskie" oddział warszawski

4. "Ruch Stowarzyszeń Regionalnych RP"

Ogólnopolski związek stowarzyszeń działający od roku 2002. Kontynuuje idee byłej Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury, powstałej w roku 1981 jako niezależna reprezentacja regionalnych stowarzyszeń kultury w Polsce.
Główne cele Ruchu:

  • rozwijanie idei regionalizmu w ścisłym powiązaniu z kształtowaniem i utrwalaniem tożsamości narodowej,
  • wspomaganie działalności stowarzyszeń regionalnych oraz zwiększanie ich roli w kreowaniu życia społecznego,
  • szerzenie idei służby społecznej na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.
     
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach