Chrześcijanin wobec wyzwań liberalizmu

We czwartek 18 lutego br. w Warszawsko-Praskiej Akademii Wiary UO UKSW odbyła się kolejna sesja poświęcona wyzwaniom liberalizmu w świetle nauki kościoła katolickiego. Podczas spotkania w wypełnionej po brzegi auli Jana Pawła II w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonce, które poprowadził kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW dr Kazimierz Szałata wykład ?Chrześcijanin wobec liberalizmu? wygłosił koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW ks. prof. Henryk Skorowski SVD. Ksiądz profesor przedstawił podstawowe podobieństwa i różnice między liberalną i chrześcijańską wizją człowieka  i świata. Jak zauważył, zarówno liberałowie, jak i chrześcijaninie mówią o wolności. Liberałowie jednak wolność przyjmują za cel ostateczny, podczas gdy chrześcijaństwo w centrum uwagi stawia zawsze człowieka, który rozwija się w świecie chroniących go wartości. Jedną z nich jest właśnie wolność. Jak podkreślono w dyskusji, wolność oderwana od wartości stanowi dla człowieka zagrożenie, staje się wprost zniewoleniem. Na zakończenie spotkania obecny na sali gospodarz miejsca proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonce ks. Kazimierz Seta poprowadził krótka modlitwę z błogosławieństwem słuchaczy Warszawsko-Praskiej Akademii Wiary w Zielonce.


Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach