Refleksje adwentowe pt. "Oto Panna pocznie i porodzi Syna"

W dniu 16 grudnia 2015r. w podziemiach kamedulskich kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie przy ul. Dewajtis 3 odbył się  wieczór Adwentowo ? Bożonarodzeniowy pt.? Refleksje Adwentowe ?Oto Panna pocznie i porodzi Syna?.

Wieczór Adwentowo ? Bożonarodzeniowy był prawdziwą ucztą duchową.

Uroczystość rozpoczął ks. prof. Henryk Skorowski, koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ciepło witając przybyłych gości
i dzieląc  się refleksją wprowadzającą w ten szczególny wieczór literacko ? muzyczny o charakterze adwentowo ? Bożonarodzeniowym.

Adwent jest czasem wyciszenia, delikatnej radości i oczekiwania, jest szczególnym okresem dla nas wszystkich.

Ks. prof. Henryk Skorowski podkreślił w swojej wypowiedzi, że istotą adwentowego oczekiwania jest nadzieja. Adwent jako nadzieja oczekiwania Boga  jest istotnym elementem życia każdego z nas, to oczekiwanie pełne nadziei, że czaka na nas Bóg, który nigdy w nas  nie zwątpił.  Kościół przypomina nam o tym poprzez liturgiczny okres Adwentu.

Ten wieczór był dla zaproszonych gości swoistymi rekolekcjami, duchowym  przygotowaniem do Bożego Narodzenia. Usłyszeliśmy pytanie ?Na kogo dziś czekamy, Kogo dziś chcemy słuchać w takt naszego bijącego serca??.

Każdy z uczestników mógł sam sobie dać odpowiedź w swoim wnętrzu wsłuchując się w piękne recytacje utworów poetyckich oraz wypowiedzi o oczekiwaniach Izraela na zapowiedzianego Mesjasza, a także o konieczności przeżywania Adwentu na co dzień.  

Nastrojowe utwory muzyczne w wykonaniu dwóch skrzypaczek wprowadziły wszystkich w atmosferę zadumy i pozwoliły na refleksję nad ścieżką swoich życiowych dróg.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach