Międzynarodowa Konferencja "Dialog międzykulturowy we współczesnym świecie"

W dniu 15 października 2014 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt. ?Dialog międzykulturowy we współczesnym świecie?. Czytaj więcej »

XXI Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Toruniu

Dnia 4 marca 2014 r. na XXI Międzynarodowym Forum Gospodarczym w Toruniu odbyła się konferencja pt. "Bezpieczeństwo Małych Firm". Organizatorem było Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Zarząd Główny Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Czytaj więcej »

Sesja naukowa nt. ?Judaizm i chrześcijaństwo. Czy możliwy jest dialog??

Dnia 27 października 2013 roku odbyła się sesja naukowa zorganizowana przez Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW nt. ?Judaizm i chrześcijaństwo. Czy możliwy jest dialog??, której przewodniczył ks. prof. dr hab. Czytaj więcej »

Konferencja Naukowa: Wpływ transformacji na rozwój regionu konińskiego

Dnia 11 maja 2013 roku w Wyższej Szkole Kadr Menedźerskich w Koninie odbyła się Konferencja Naukowa pt.: "Wpływ transformacji na rozwój regionu konińskiego". Czytaj więcej »

XX Forum Gospodarcze w Toruniu

W dniach 4-5 marca 2013 roku w Toruniu odbyła się XX jubileuszowa edycja Forum Gospodarczego, jednego z największych kongresów ekonomiczno-gospodarczych w Polsce. Myślą przewodnią sesji inauguracyjnej był temat "Transgraniczne więzi systemowe-pieniądz", a udział w dyskusji wzięli: Ks. prof. dr hab. Czytaj więcej »

Hanza w Kołobrzegu i na Pomorzu

O dziedzictwie historycznym i kulturowym Hanzy oraz jej roli w tworzeniu szlaku kupieckiego na Pomorzu i w Kołobrzegu dyskutowali uczestnicy konferencji popularnonaukowej Hanza Wczoraj-Dziś-Jutro, która odbyła się w sali plafonowej Muzeum Oręża Polskiego 25 maja 2012r w ramach uroczystości Dni Kołobrzegu i 10. Czytaj więcej »

Konferencja Naukowa: Sudan - bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia

SEKCJA MISJOLOGII WT UKSW

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO I MIĘDZYRELIGIJNEGO UKSW

INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ UW
Czytaj więcej »

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach